Torque convert
Swap units Swap icon

  Newton metres =   Kilonewton metres