Torque convert
Swap units Swap icon

  Newton metres =   Pound-force feet