Torque convert
Swap units Swap icon

  Pound-force feet =   Kilonewton metres