ความดัน แปลง

แปลงระหว่าง ความดัน หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

หน่วยสลับ สลับ icon

  บาร์ =   Pascals

ความแม่นยำ: ทศนิยม

atm บรรยากาศทางกายภาพ

cmH2O หน่วยเซนติเมตรของน้ำ

cmHg หน่วยเซนติเมตรของปรอท

ftH2O ฟุตของน้ำ

inH2O นิ้วของน้ำ

inHg นิ้วของปรอท

ksi Kilopounds ต่อตารางนิ้ว

mH2O เมตรน้ำ

mmHg Millimetres ปรอท

psf ปอนด์ ต่อตารางฟุต

psi ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว