Νόμισμα μετατροπή
Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Δολάρια ΗΠΑ =   Ευρώ