Όγκος μετατροπή
Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Λίτρα =   Χιλιοστόλιτρα