Ισχύς μετατροπή
Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Κιλοβάτ =   Ιπποδύναμη