Βάρος μετατροπή
Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Λίβρες =   Κιλά