Ροπή μετατροπή
Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Νιουτόμετρο =   Λίβρα πόδια