Pravilnik o zasebnosti

Vsako zahtevo za to spletno stran je prepojen z vodo iz statističnih razlogov. Boste lahko spremljali med ogledov in obiskov. Ta stran shrani piškotke in druge podatke v računalniku, ki lahko prepoznate in si zapomni vaše nastavitve. Ne razkrijemo osebne podatke tretjim osebam niti shranjujemo vse informacije o vašem obisku razen za analizo in optimizacijo vaše vsebine in branje izkušnje z uporabo piškotkov. Lahko izklopite uporabo piškotkov na kadarkoli spremenite nastavitve določen brskalnik. Vse informacije, ki brskalniku pošlje na to mesto morda zabeležena. To vključuje vaš IP naslov url strani, brskalnik uporabnika agent in piškotke. Dnevniki lahko hranijo večno.

Tretji stranka prodajalec, vključno z Google, uporablja piškotke za prikazovanje oglasov, ki temeljijo na uporabnikovo predhodno obiskih v tej spletni strani. Uporabi Google D.A.R.T piškotek omogoča in njenimi partnerji za prikazovanje oglasov na tej spletni strani in/ali drugih spletnih strani na internetu. Uporabniki lahko izberejo uporabe piškotka D.A.R.T z obiskom google.com/privacy_ads.html

Ta politika zasebnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in je bila zadnja posodobitev 31 September 2015. Za več informacij Pišite nam


Each request to this website is logged for statistical reasons. You may be tracked between page views and visits. This site stores cookies and other data on your computer that can identify you and remember your preferences. We do not share personal information with third parties nor do we store any information about your visit other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings. Any information that your web browser sends to this site may be logged. This includes your IP address, page url, browser user agent, and cookies. Logs may be kept forever.

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to this website. Google use of the D.A.R.T cookie enables it and its partners to serve ads to this website and/or other websites on the Internet. Users may opt out of the use of the D.A.R.T cookie by visiting google.com/privacy_ads.html

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated 31 September 2015 . For more information contact us