สกุลเงิน แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  ซโล =   แส Bolivars