อำนาจ แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  กิโลวัตต์ =   แรงม้า