แรงบิด แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  นิวตันเมตร =   แรงปอนด์ฟุต