สกุลเงิน แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ อเมริกัน =   สกุลเงินยูโร