Ισχύς μετατροπή
Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Ιπποδύναμη =   Κιλοβάτ