Ισχύς Μετατροπέας

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Κιλοβάτ =   Ιπποδύναμη

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατροπή μεταξύ μονάδων της κατηγορίας Ισχύς χρησιμοποιώντας τον μετατροπέα μας. Εισάγετε οποιοδήποτε ποσό θέλετε να μετατρέψετε, και πιέστε το κουμπί Μετατροπή.

BTU/h Βρετανικές θερμικές μονάδες ανά ώρα

BTU/s Βρετανικές θερμικές μονάδες ανά δευτερόλεπτο

J/s Τζάουλ ανά δευτερόλεπτο