อำนาจ แปลง

หน่วยสลับ สลับ icon

  กิโลวัตต์ =   แรงม้า

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงระหว่าง อำนาจ หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

bhp แรงม้าหม้อไอน้ำ

BTU/h หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง

BTU/s หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที

cal/h แคลอรี่ต่อชั่วโมง

kcal/h กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง