แรงบิด แปลง

หน่วยสลับ สลับ icon

  นิวตันเมตร =   แรงปอนด์ฟุต

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงระหว่าง แรงบิด หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

dyn cm หน่วยดายน์เซนติเมตร

gf·cm หน่วยเซนติเมตรกรัมแรง

kgf·m เมตรกิโลกรัมแรง

หน่วยเซนติเมตรกิโลกรัมแรง