Ενέργεια Μετατροπέας

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Τζάουλ =   Χιλιοθερμίδες

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατροπή μεταξύ μονάδων της κατηγορίας Ενέργεια χρησιμοποιώντας τον μετατροπέα μας. Εισάγετε οποιοδήποτε ποσό θέλετε να μετατρέψετε, και πιέστε το κουμπί Μετατροπή.