Περιοχή Μετατροπέας

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Τετραγωνικά πόδια =   Τετραγωνικά μέτρα

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατροπή μεταξύ μονάδων της κατηγορίας Περιοχή χρησιμοποιώντας τον μετατροπέα μας. Εισάγετε οποιοδήποτε ποσό θέλετε να μετατρέψετε, και πιέστε το κουμπί Μετατροπή.

cm² Τετραγωνικά εκατοστά

dm² Τετραγωνικά δεκατόμετρα

km² Τετραγωνικά χιλιόμετρα

mm² Τετραγωνικά χιλιοστόμετρα

nm² Τετραγωνικά νανόμετρα

yd² Τετραγωνικές γιάρδες

µm² Τετραγωνικά μικρόμετρα