Khu vực chuyển đổi

Chuyển đổi giữa Khu vực đơn vị bằng cách sử dụng máy tính trực tuyến của chúng tôi. Nhập bất kỳ số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Feet vuông =   Mét vuông

Độ chính xác: chữ số thập phân