Áp lực chuyển đổi

Chuyển đổi giữa Áp lực đơn vị bằng cách sử dụng máy tính trực tuyến của chúng tôi. Nhập bất kỳ số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Megapascals =   kgf/cm²

Độ chính xác: chữ số thập phân