Γυάρδες σε Fathom

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Γυάρδες =   Fathom

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατρέψετε από Γυάρδες σε Fathom. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το κουμπί Μετατροπή.

Ανήκει στην κατηγορία
Μήκος

1 Γυάρδες = 0.5 Fathom 10 Γυάρδες = 5 Fathom 2500 Γυάρδες = 1250 Fathom
2 Γυάρδες = 1 Fathom 20 Γυάρδες = 10 Fathom 5000 Γυάρδες = 2500 Fathom
3 Γυάρδες = 1.5 Fathom 30 Γυάρδες = 15 Fathom 10000 Γυάρδες = 5000 Fathom
4 Γυάρδες = 2 Fathom 40 Γυάρδες = 20 Fathom 25000 Γυάρδες = 12500 Fathom
5 Γυάρδες = 2.5 Fathom 50 Γυάρδες = 25 Fathom 50000 Γυάρδες = 25000 Fathom
6 Γυάρδες = 3 Fathom 100 Γυάρδες = 50 Fathom 100000 Γυάρδες = 50000 Fathom
7 Γυάρδες = 3.5 Fathom 250 Γυάρδες = 125 Fathom 250000 Γυάρδες = 125000 Fathom
8 Γυάρδες = 4 Fathom 500 Γυάρδες = 250 Fathom 500000 Γυάρδες = 250000 Fathom
9 Γυάρδες = 4.5 Fathom 1000 Γυάρδες = 500 Fathom 1000000 Γυάρδες = 500000 Fathom

Ενσωματώσετε τον μετατροπέα μονάδων στη σελίδα ή το blog σας, αντιγράφοντας τον ακόλουθο κώδικα HTML: