Εκατοστά σε Χιλιόμετρα

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Εκατοστά =   Χιλιόμετρα

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατρέψετε από Εκατοστά σε Χιλιόμετρα. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το κουμπί Μετατροπή.

Ανήκει στην κατηγορία
Μήκος

1 Εκατοστά = 1.0×10-5 Χιλιόμετρα 10 Εκατοστά = 0.0001 Χιλιόμετρα 2500 Εκατοστά = 0.025 Χιλιόμετρα
2 Εκατοστά = 2.0×10-5 Χιλιόμετρα 20 Εκατοστά = 0.0002 Χιλιόμετρα 5000 Εκατοστά = 0.05 Χιλιόμετρα
3 Εκατοστά = 3.0×10-5 Χιλιόμετρα 30 Εκατοστά = 0.0003 Χιλιόμετρα 10000 Εκατοστά = 0.1 Χιλιόμετρα
4 Εκατοστά = 4.0×10-5 Χιλιόμετρα 40 Εκατοστά = 0.0004 Χιλιόμετρα 25000 Εκατοστά = 0.25 Χιλιόμετρα
5 Εκατοστά = 5.0×10-5 Χιλιόμετρα 50 Εκατοστά = 0.0005 Χιλιόμετρα 50000 Εκατοστά = 0.5 Χιλιόμετρα
6 Εκατοστά = 6.0×10-5 Χιλιόμετρα 100 Εκατοστά = 0.001 Χιλιόμετρα 100000 Εκατοστά = 1 Χιλιόμετρα
7 Εκατοστά = 7.0×10-5 Χιλιόμετρα 250 Εκατοστά = 0.0025 Χιλιόμετρα 250000 Εκατοστά = 2.5 Χιλιόμετρα
8 Εκατοστά = 8.0×10-5 Χιλιόμετρα 500 Εκατοστά = 0.005 Χιλιόμετρα 500000 Εκατοστά = 5 Χιλιόμετρα
9 Εκατοστά = 9.0×10-5 Χιλιόμετρα 1000 Εκατοστά = 0.01 Χιλιόμετρα 1000000 Εκατοστά = 10 Χιλιόμετρα

Ενσωματώσετε τον μετατροπέα μονάδων στη σελίδα ή το blog σας, αντιγράφοντας τον ακόλουθο κώδικα HTML: