Νανόμετρα σε Χιλιοστόμετρα

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Νανόμετρα =   Χιλιοστόμετρα

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατρέψετε από Νανόμετρα σε Χιλιοστόμετρα. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το κουμπί Μετατροπή.

Ανήκει στην κατηγορία
Μήκος

1 Νανόμετρα = 1.0×10-6 Χιλιοστόμετρα 10 Νανόμετρα = 1.0×10-5 Χιλιοστόμετρα 2500 Νανόμετρα = 0.0025 Χιλιοστόμετρα
2 Νανόμετρα = 2.0×10-6 Χιλιοστόμετρα 20 Νανόμετρα = 2.0×10-5 Χιλιοστόμετρα 5000 Νανόμετρα = 0.005 Χιλιοστόμετρα
3 Νανόμετρα = 3.0×10-6 Χιλιοστόμετρα 30 Νανόμετρα = 3.0×10-5 Χιλιοστόμετρα 10000 Νανόμετρα = 0.01 Χιλιοστόμετρα
4 Νανόμετρα = 4.0×10-6 Χιλιοστόμετρα 40 Νανόμετρα = 4.0×10-5 Χιλιοστόμετρα 25000 Νανόμετρα = 0.025 Χιλιοστόμετρα
5 Νανόμετρα = 5.0×10-6 Χιλιοστόμετρα 50 Νανόμετρα = 5.0×10-5 Χιλιοστόμετρα 50000 Νανόμετρα = 0.05 Χιλιοστόμετρα
6 Νανόμετρα = 6.0×10-6 Χιλιοστόμετρα 100 Νανόμετρα = 0.0001 Χιλιοστόμετρα 100000 Νανόμετρα = 0.1 Χιλιοστόμετρα
7 Νανόμετρα = 7.0×10-6 Χιλιοστόμετρα 250 Νανόμετρα = 0.00025 Χιλιοστόμετρα 250000 Νανόμετρα = 0.25 Χιλιοστόμετρα
8 Νανόμετρα = 8.0×10-6 Χιλιοστόμετρα 500 Νανόμετρα = 0.0005 Χιλιοστόμετρα 500000 Νανόμετρα = 0.5 Χιλιοστόμετρα
9 Νανόμετρα = 9.0×10-6 Χιλιοστόμετρα 1000 Νανόμετρα = 0.001 Χιλιοστόμετρα 1000000 Νανόμετρα = 1 Χιλιοστόμετρα

Ενσωματώσετε τον μετατροπέα μονάδων στη σελίδα ή το blog σας, αντιγράφοντας τον ακόλουθο κώδικα HTML: