Χιλιοστόγραμμα σε Γραμμάρια

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Χιλιοστόγραμμα =   Γραμμάρια

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατρέψετε από Χιλιοστόγραμμα σε Γραμμάρια. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το κουμπί Μετατροπή.

Ανήκει στην κατηγορία
Βάρος

1 Χιλιοστόγραμμα = 0.001 Γραμμάρια 10 Χιλιοστόγραμμα = 0.01 Γραμμάρια 2500 Χιλιοστόγραμμα = 2.5 Γραμμάρια
2 Χιλιοστόγραμμα = 0.002 Γραμμάρια 20 Χιλιοστόγραμμα = 0.02 Γραμμάρια 5000 Χιλιοστόγραμμα = 5 Γραμμάρια
3 Χιλιοστόγραμμα = 0.003 Γραμμάρια 30 Χιλιοστόγραμμα = 0.03 Γραμμάρια 10000 Χιλιοστόγραμμα = 10 Γραμμάρια
4 Χιλιοστόγραμμα = 0.004 Γραμμάρια 40 Χιλιοστόγραμμα = 0.04 Γραμμάρια 25000 Χιλιοστόγραμμα = 25 Γραμμάρια
5 Χιλιοστόγραμμα = 0.005 Γραμμάρια 50 Χιλιοστόγραμμα = 0.05 Γραμμάρια 50000 Χιλιοστόγραμμα = 50 Γραμμάρια
6 Χιλιοστόγραμμα = 0.006 Γραμμάρια 100 Χιλιοστόγραμμα = 0.1 Γραμμάρια 100000 Χιλιοστόγραμμα = 100 Γραμμάρια
7 Χιλιοστόγραμμα = 0.007 Γραμμάρια 250 Χιλιοστόγραμμα = 0.25 Γραμμάρια 250000 Χιλιοστόγραμμα = 250 Γραμμάρια
8 Χιλιοστόγραμμα = 0.008 Γραμμάρια 500 Χιλιοστόγραμμα = 0.5 Γραμμάρια 500000 Χιλιοστόγραμμα = 500 Γραμμάρια
9 Χιλιοστόγραμμα = 0.009 Γραμμάρια 1000 Χιλιοστόγραμμα = 1 Γραμμάρια 1000000 Χιλιοστόγραμμα = 1000 Γραμμάρια

Ενσωματώσετε τον μετατροπέα μονάδων στη σελίδα ή το blog σας, αντιγράφοντας τον ακόλουθο κώδικα HTML: