אנרגיה המר
החלפת יחידות החלפות icon

  גאול =   קילוקלוריות