לחץ המר
החלפת יחידות החלפות icon

  מגה =   kgf/cm ²