זמן המר
החלפת יחידות החלפות icon

  שנים =   שניות