זווית המר
החלפת יחידות החלפות icon

  מעלות =   רדיאנים