גודל הנתונים המר
החלפת יחידות החלפות icon

  מגה-בתים =   מגה-ביט