חַיִל המר
החלפת יחידות החלפות icon

  Kiloponds =   ניוטונים