מומנט כוח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  ניוטון מטר =   רגל פאונד כח