כוח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  קילוואט =   כוח סוס