אזור המר
החלפת יחידות החלפות icon

  רגל מרובע =   מטר מרובע