נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  גלונים (לנו - נוזלי) =   כפיות (ארה ב)