נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  כוסות (בריטניה) =   Minims