נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  כוסות (לנו - יבש) =   כוסות (בריטניה)