נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  סמ ק =   שטר (ארה ב)