נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  קילומטרים מעוקבים =   מילימטר מעוקב