נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  רגל מעוקב =   כפות (ארה ב)