נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  Quarts (לנו - יבש) =   חביות (לנו - נוזלי)