Dyne cm để Ounce-lực chân

Chuyển đổi từ Dyne cm để Ounce-lực chân. Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Mô-men xoắn

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Dyne cm =   Ounce-lực chân

Độ chính xác: chữ số thập phân
1 Dyne cm = 1.1801×10-6 Ounce-lực chân 10 Dyne cm = 1.2×10-5 Ounce-lực chân 2500 Dyne cm = 0.003 Ounce-lực chân
2 Dyne cm = 2.3602×10-6 Ounce-lực chân 20 Dyne cm = 2.4×10-5 Ounce-lực chân 5000 Dyne cm = 0.0059 Ounce-lực chân
3 Dyne cm = 3.5403×10-6 Ounce-lực chân 30 Dyne cm = 3.5×10-5 Ounce-lực chân 10000 Dyne cm = 0.0118 Ounce-lực chân
4 Dyne cm = 4.7204×10-6 Ounce-lực chân 40 Dyne cm = 4.7×10-5 Ounce-lực chân 25000 Dyne cm = 0.0295 Ounce-lực chân
5 Dyne cm = 5.9005×10-6 Ounce-lực chân 50 Dyne cm = 5.9×10-5 Ounce-lực chân 50000 Dyne cm = 0.059 Ounce-lực chân
6 Dyne cm = 7.0806×10-6 Ounce-lực chân 100 Dyne cm = 0.000118 Ounce-lực chân 100000 Dyne cm = 0.118 Ounce-lực chân
7 Dyne cm = 8.2607×10-6 Ounce-lực chân 250 Dyne cm = 0.000295 Ounce-lực chân 250000 Dyne cm = 0.295 Ounce-lực chân
8 Dyne cm = 9.4408×10-6 Ounce-lực chân 500 Dyne cm = 0.00059 Ounce-lực chân 500000 Dyne cm = 0.59 Ounce-lực chân
9 Dyne cm = 1.1×10-5 Ounce-lực chân 1000 Dyne cm = 0.0012 Ounce-lực chân 1000000 Dyne cm = 1.1801 Ounce-lực chân

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây: