Pound-lực để Pascals cho mỗi mét vuông

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Pound-lực =   Pascals cho mỗi mét vuông

Độ chính xác: chữ số thập phân

Chuyển đổi từ Pound-lực để Pascals cho mỗi mét vuông. Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Lực lượng

1 Pound-lực = 4.4482 Pascals cho mỗi mét vuông 10 Pound-lực = 44.4822 Pascals cho mỗi mét vuông 2500 Pound-lực = 11120.55 Pascals cho mỗi mét vuông
2 Pound-lực = 8.8964 Pascals cho mỗi mét vuông 20 Pound-lực = 88.9644 Pascals cho mỗi mét vuông 5000 Pound-lực = 22241.11 Pascals cho mỗi mét vuông
3 Pound-lực = 13.3447 Pascals cho mỗi mét vuông 30 Pound-lực = 133.45 Pascals cho mỗi mét vuông 10000 Pound-lực = 44482.22 Pascals cho mỗi mét vuông
4 Pound-lực = 17.7929 Pascals cho mỗi mét vuông 40 Pound-lực = 177.93 Pascals cho mỗi mét vuông 25000 Pound-lực = 111205.54 Pascals cho mỗi mét vuông
5 Pound-lực = 22.2411 Pascals cho mỗi mét vuông 50 Pound-lực = 222.41 Pascals cho mỗi mét vuông 50000 Pound-lực = 222411.08 Pascals cho mỗi mét vuông
6 Pound-lực = 26.6893 Pascals cho mỗi mét vuông 100 Pound-lực = 444.82 Pascals cho mỗi mét vuông 100000 Pound-lực = 444822.16 Pascals cho mỗi mét vuông
7 Pound-lực = 31.1376 Pascals cho mỗi mét vuông 250 Pound-lực = 1112.06 Pascals cho mỗi mét vuông 250000 Pound-lực = 1112055.4 Pascals cho mỗi mét vuông
8 Pound-lực = 35.5858 Pascals cho mỗi mét vuông 500 Pound-lực = 2224.11 Pascals cho mỗi mét vuông 500000 Pound-lực = 2224110.81 Pascals cho mỗi mét vuông
9 Pound-lực = 40.034 Pascals cho mỗi mét vuông 1000 Pound-lực = 4448.22 Pascals cho mỗi mét vuông 1000000 Pound-lực = 4448221.62 Pascals cho mỗi mét vuông

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây: