Ναυτικά μίλια σε Παρσέκ

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Ναυτικά μίλια =   Παρσέκ

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατρέψετε από Ναυτικά μίλια σε Παρσέκ. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το κουμπί Μετατροπή.

Ανήκει στην κατηγορία
Μήκος

1 Ναυτικά μίλια = 0 Παρσέκ 10 Ναυτικά μίλια = 1.0×10-12 Παρσέκ 2500 Ναυτικά μίλια = 1.5×10-10 Παρσέκ
2 Ναυτικά μίλια = 0 Παρσέκ 20 Ναυτικά μίλια = 1.0×10-12 Παρσέκ 5000 Ναυτικά μίλια = 3.0×10-10 Παρσέκ
3 Ναυτικά μίλια = 0 Παρσέκ 30 Ναυτικά μίλια = 2.0×10-12 Παρσέκ 10000 Ναυτικά μίλια = 6.0×10-10 Παρσέκ
4 Ναυτικά μίλια = 0 Παρσέκ 40 Ναυτικά μίλια = 2.0×10-12 Παρσέκ 25000 Ναυτικά μίλια = 1.5×10-9 Παρσέκ
5 Ναυτικά μίλια = 0 Παρσέκ 50 Ναυτικά μίλια = 3.0×10-12 Παρσέκ 50000 Ναυτικά μίλια = 3.001×10-9 Παρσέκ
6 Ναυτικά μίλια = 0 Παρσέκ 100 Ναυτικά μίλια = 6.0×10-12 Παρσέκ 100000 Ναυτικά μίλια = 6.002×10-9 Παρσέκ
7 Ναυτικά μίλια = 0 Παρσέκ 250 Ναυτικά μίλια = 1.5×10-11 Παρσέκ 250000 Ναυτικά μίλια = 1.5005×10-8 Παρσέκ
8 Ναυτικά μίλια = 0 Παρσέκ 500 Ναυτικά μίλια = 3.0×10-11 Παρσέκ 500000 Ναυτικά μίλια = 3.001×10-8 Παρσέκ
9 Ναυτικά μίλια = 1.0×10-12 Παρσέκ 1000 Ναυτικά μίλια = 6.0×10-11 Παρσέκ 1000000 Ναυτικά μίλια = 6.0019×10-8 Παρσέκ

Ενσωματώσετε τον μετατροπέα μονάδων στη σελίδα ή το blog σας, αντιγράφοντας τον ακόλουθο κώδικα HTML: