Χιλιοστόμετρα σε Ναυτικά μίλια

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Χιλιοστόμετρα =   Ναυτικά μίλια

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατρέψετε από Χιλιοστόμετρα σε Ναυτικά μίλια. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το κουμπί Μετατροπή.

Ανήκει στην κατηγορία
Μήκος

1 Χιλιοστόμετρα = 5.4×10-7 Ναυτικά μίλια 10 Χιλιοστόμετρα = 5.3996×10-6 Ναυτικά μίλια 2500 Χιλιοστόμετρα = 0.0013 Ναυτικά μίλια
2 Χιλιοστόμετρα = 1.0799×10-6 Ναυτικά μίλια 20 Χιλιοστόμετρα = 1.1×10-5 Ναυτικά μίλια 5000 Χιλιοστόμετρα = 0.0027 Ναυτικά μίλια
3 Χιλιοστόμετρα = 1.6199×10-6 Ναυτικά μίλια 30 Χιλιοστόμετρα = 1.6×10-5 Ναυτικά μίλια 10000 Χιλιοστόμετρα = 0.0054 Ναυτικά μίλια
4 Χιλιοστόμετρα = 2.1598×10-6 Ναυτικά μίλια 40 Χιλιοστόμετρα = 2.2×10-5 Ναυτικά μίλια 25000 Χιλιοστόμετρα = 0.0135 Ναυτικά μίλια
5 Χιλιοστόμετρα = 2.6998×10-6 Ναυτικά μίλια 50 Χιλιοστόμετρα = 2.7×10-5 Ναυτικά μίλια 50000 Χιλιοστόμετρα = 0.027 Ναυτικά μίλια
6 Χιλιοστόμετρα = 3.2397×10-6 Ναυτικά μίλια 100 Χιλιοστόμετρα = 5.4×10-5 Ναυτικά μίλια 100000 Χιλιοστόμετρα = 0.054 Ναυτικά μίλια
7 Χιλιοστόμετρα = 3.7797×10-6 Ναυτικά μίλια 250 Χιλιοστόμετρα = 0.000135 Ναυτικά μίλια 250000 Χιλιοστόμετρα = 0.135 Ναυτικά μίλια
8 Χιλιοστόμετρα = 4.3197×10-6 Ναυτικά μίλια 500 Χιλιοστόμετρα = 0.00027 Ναυτικά μίλια 500000 Χιλιοστόμετρα = 0.27 Ναυτικά μίλια
9 Χιλιοστόμετρα = 4.8596×10-6 Ναυτικά μίλια 1000 Χιλιοστόμετρα = 0.00054 Ναυτικά μίλια 1000000 Χιλιοστόμετρα = 0.54 Ναυτικά μίλια

Ενσωματώσετε τον μετατροπέα μονάδων στη σελίδα ή το blog σας, αντιγράφοντας τον ακόλουθο κώδικα HTML: