לחץ ממיר

החלפת יחידות החלפות icon

  מגה =   kgf/cm ²

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה בין לחץ יחידות באמצעות מחשבון מקוון שלנו. להזין כל כמות שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

atm אטמוספרות פיזית

cmH2O סנטימטרים של מים

cmHg סנטימטר כספית

mmHg מילימטר כספית

N/m² ניוטונים ומתגבר למטר רבוע

psf קילוגרם למטר מרובע

psi פאונד לאינץ מרובע