לחץ ממיר

החלפת יחידות החלפות icon

  מגה =   kgf/cm ²

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה בין לחץ יחידות באמצעות מחשבון מקוון שלנו. להזין כל כמות שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

cmH2O סנטימטרים של מים

psf קילוגרם למטר מרובע

psi פאונד לאינץ מרובע