זווית ממיר

החלפת יחידות החלפות icon

  מעלות =   רדיאנים

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה בין זווית יחידות באמצעות מחשבון מקוון שלנו. להזין כל כמות שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.