כוח ממיר

החלפת יחידות החלפות icon

  קילוואט =   כוח סוס

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה בין כוח יחידות באמצעות מחשבון מקוון שלנו. להזין כל כמות שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.