אזור ממיר

החלפת יחידות החלפות icon

  רגל מרובע =   מטר מרובע

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה בין אזור יחידות באמצעות מחשבון מקוון שלנו. להזין כל כמות שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.